Nowe możliwości rozwoju turystyki w Powiecie

autor: Łukasz Kocur
data pub. poniedziałek 20.06.16

Turystyka jako dział gospodarki stanowi przedmiot zainteresowań władz na różnych szczeblach zarządzania. W październiku 1999 roku, władze Powiatu Wrocławskiego przekazały na ręce Przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Górnego Renu list intencyjny z propozycją współpracy. Od tego czasu starostwo powiatowe stara się w pełni wykorzystać potencjał turystyczny naszego regionu bazując na wzorcach francuskich.Wasze komentarze

Dodaj komentarz
PARTNERZY